تقدير از پايان نامه ها و طرح های پژوهشی برتر

تقدير از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي برتر سال1396

پايان نامه برتر

مهندس جلال کنگازیان

پايان نامة کارشناسی ارشد جوشکاری

عنوان پايان نامه : جوشکاری غیرمشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی 2507 به سوپر آلیاژ825 و ارزیابی خواص اتصال